Digitální a virtuální vzdělávání

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_067

Název výzvy: Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012337

Název projektu: Digitální a virtuální vzdělávání

Doba řešení: 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022

Hlavní řešitel: Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola, IČ: 25335791

Partner bez finančního příspěvku: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, IČ: 00056324

Anotace projektu:

Projekt „Digitální a virtuální vzdělávání“ předkládá Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola společně s třemi partnerskými školami.

Hlavním cílem projektu je atraktivně a efektivně inovovat výuku vybraných odborných předmětů (kriminalistika, bezpečnostní příprava, právo) prostřednictvím vzniku nově vytvořených komplexních a interaktivních digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ).

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200