Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí II.

Název projektu: Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí

Program: Erasmus+

Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců – KA 1

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Předběžný rozpočet projektu: 49 294 EUR / 1 281 600 Kč

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060352

 logo bar

Popis projektu:

Žáci měli z projektu hrazené veškeré náklady související s jejich pracovní stáží (doprava, ubytování, stravné, pojištění, jízdenky na hromadnou dopravu a kapesné (50 – 60 EUR).

Škola vyslala dvě dvanáctičlenné skupiny žáků a dvoučlenný pedagogický doprovod, který sestával z učitele odborné praxe a učitele jazyků.

 

Uskutečnily se dva na sobě nezávislé výjezdy v těchto termínech:

 

· Budapešť, Maďarsko – prosinec 2019

· Miláno, Itálie – podzim 2021

 

Pracovní stáže probíhaly ve firmách, jejichž profesní zaměření odpovídalo praktickým studijním předpokladům účastníka. Do Maďarska směřovali převážně studenti strojírenských oborů a informační technologie, do Itálie studenti automobilových oborů a informační technologie.

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200