Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny profilových maturitních zkoušek v náhradním termínu a opravných maturtiních zkoušek takto:

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Informace k profilové zkoušce z českého jazyka a literatury 

Informace k profilové zkoušce z anglického jazyka

Písemná práce z českého jazyka a literatury se uskuteční dne 18 dubna 2023.
Písemná práce z anglického jazyka se uskuteční dne 20. dubna 2023.

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky se budou konat v termínu od 2. 5. 2023 do 5. 5. 2023.

Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky a ústních zkoušek z předmětu právo a z předmětu bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

 

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu kriminologie a kriminalistika

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu právo

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu bezpečnostní příprava

Praktická zkouška se bude konat od 9. 5. 2023 do 12. 5. 2023
Ústní zkoušky se uskuteční  od 29. 5. 2023 do 2. 6. 2023.


Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z programování a ústní zkoušky z předmětu aplikační software a z předmětu operační systémy nebo z předmětu hardware.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z programování
Maturitní témata z předmětu aplikační software
Maturitní témata z předmětu operační systémy

 

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu programování

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu aplikační software

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu operační systémy

Praktická zkouška se bude konat ve dnech 15. 5. 2023 a 16. 5. 2023.
Ústní zkoušky se uskuteční od 22. 5. 2023 do 25.5. 2023.

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

 

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu odborný výcvik

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu elektrotechnika a měření

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu automobily a opravy

Praktická zkouška se bude konat od 24. 4. 2023 do 26. 4. 2023.
Ústní zkoušky se uskuteční od 16. 5. 2023 do 19. 5. 2023.

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

 

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu odborný výcvik

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu technilogie

Hodnocení maturitní zkoušky z předmětu mechanizmy a stroje

Praktická zkouška se bude konat od 24. 4. 2023 do 26. 4. 2023.
Ústní zkoušky se uskuteční od 16. 5. 2023 do 19. 5. 2023.

Zajímá Vás něco, co jste zatím na našem webu nenašli?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200