Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce (formulář)

Informace k profilové zkoušce z českého jazyka a literatury 

Informace k profilové zkoušce z anglického jazyka

Písemná práce z českého jazyka a literatury se uskuteční 16. dubna 2024.
Písemná práce z anglického jazyka se bude konat 18. dubna 2024.

Didaktické testy z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky se budou konat v termínu od 2. 5. 2024 do 5. 5. 2024.

 

 

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny profilových maturitních zkoušek takto:

Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky a ústních zkoušek z předmětu právo a z předmětu bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

Způsob hodnocení předmětu kriminologie a kriminalistika

Způsob hodnocení předmětu právo

Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava

 Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava a kriminologie a kriminalistika

 

 Třída BPC4A
Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat od 24. dubna do 26. dubna 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 20. května do 23. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

 

Třída BPC4B
Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat od 15. května do 17. května 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 27. května do 30. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z programování a ústní zkoušky z předmětu aplikační software a z předmětu operační systémy nebo z předmětu hardware.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z programování
Maturitní témata z předmětu aplikační software
Maturitní témata z předmětu operační systémy

Způsob hodnocení předmětu programování

Způsob hodnocení předmětu aplikační software

Způsob hodnocení předmětu operační systémy

 

Třída IT4

Praktická zkouška z programování se bude konat ve dnech 16. května a 17. května 2024.

Ústní zkoušky proběhnou od 27. května do 29. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Způsob hodnocení předmětu odborný výcvik

Způsob hodnocení předmětu elektrotechnika a měření

Způsob hodnocení předmětu automobily a opravy

 

 Třída ATMS4
Praktická zkouška z odborného výcviku se bude konat od 22. dubna do 26. dubna 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 20. května do 23. května 2024.

Rozpis ústních maturitních zkoušek

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby - praktická zkouška z předmětu kriminalistika a ústních zkoušek z předmětů právo a bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

Způsob hodnocení předmětu kriminologie a kriminalistika

Způsob hodnocení předmětu právo

Způsob hodnocení předmětu bezpečnostní příprava

 

Třída BS2

Praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky se bude konat ve dnech 13. května a 14. května 2024.
Ústní zkoušky proběhnou od 3. června do 5. června  2024.

 

 

Zajímá Vás něco, co jste zatím na našem webu nenašli?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200