Personální podpora a profesní rozvoj 3

 

jan

Název projektu:   Personální podpora a profesní rozvoj 3

 

Číslo projektu:     CZ.02.02.XX/00/22_003/0000386

Zahájení realizace projektu: 01.09.2022

Zahájení realizace projektu: 31.08.2025

Délka realizace: 36 měsíců

Výše podpory: 3 095 157,- Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt navazuje na právě ukončený projekt Personální podpora a profesní rozvoj 2 a umožnuje pokračovat ve vybraných aktivitách předchozího projektu - personální podporou školního psychologa, prací koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatelů a koordinátora kariérového poradenství. Dále je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

ámos

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200