MODERNET - Modernizace výuky technických oborů a vnitřní konektivity

IROP CZ RO B C RGB

V rámci MAS byla škola úspěšná s projektem Modernizace výuky technických oborů a vnitřní konektivity na Střední škole André Citroëna Boskovice - "Modernet".

V rámci projektu proběhne modernizace učebny pro výuku technických oborů (Mechanik strojů a zařízení, Mechanik opravář motorových vozidel, Obráběč kovů, Opravář zemědělských strojů) a dále zajištění dostatečné vnitřní konektivity školy pro datové přenosy využívané během výuky.

Rozpočet projektu: 8 004 296 Kč s DPH

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, Jihomoravského kraje a státního rozpočtu.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011327

TERMÍN REALIZACE:

1/2020 - 06/2022

Průběh realizace:

Modernizace vnitřní datové konektivity, ovlivňuje především výuku technických oborů, ale i běžný chod školy. V první fázi během měsíců července a srpna 2021 byla zrealizována kompletní obměna síťové infrastruktury školy. Došlo k výměně a rozšíření veškerých síťových rozvodů, zakoupení nových aktivních síťových prvků, serverů - včetně virtualizace síťových služeb, síťových uložišť a nového systému zálohování dat. Velký důraz byl kladen zejména na kybernetickou bezpečnost celé sítě. Rovněž došlo k výměně, rozšíření a zejména zvýšení propustnosti a bezpečnosti prvků školní bezdrátové wi-fi sítě. V součinnosti s poskytovatelem internetového připojení došlo k navýšení rychlosti vyhrazené linky na 200 Mb/s.
Dalším krokem bylo vybavení odborné učebny pro výuku odborných předmětů zejména pro rozvoj vzdělávání v oblastech programování robotických strojů s dopadem na uplatnění v praxi. Učebna je vybavena moderními učebními pomůckami – víceosý průmyslový robot, notebooky, 3D tiskárna, 3D skener, stolní a CNC mini frézka, stolní a CNC mini soustruh a dalším potřebným nářadím.
Projekt "Modernet" výrazně přispěje ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky nejen u oborů zaměřených na IT technologie a strojírenských oborů, ale také u všech ostatních oborů, ve kterých škola poskytuje vzdělávání.

 

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200