Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. rořníků

Vážení rodiče, 

Střední škola André Citroëna v Boskovicích pořádá pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků ve školním roce 2024/2025 informativní schůzku.  Schůzka se uskuteční ve středu 26. června od 15:00 hodin v prostorách školy na náměstí 9. května 2a v Boskovicích. Předmětem schůzky bude seznámení s třídními učiteli, s organizací školního roku 2024/20245 podání informací o adaptačních kurzech, lyžařských a sportovně turistických kurzech, o provozu školy, o učebních pomůckách a ochranných pracovních oděvech, seznámení  s účelem a prací Nadačního fondu při SŠ André Citroëna a získání mnoho dalších důležitých informací pro budoucí studium.

Účast zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků je žádoucí.

RNDr. Karel Ošlejšek

ředitel školy

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200