Nový domov mládeže pro žáky školy

Střední škola André Citroëna připravuje k 1. 9. 2023 otevření nových ubytovacích kapacit pro více než 50 studentů. Díky pomoci Jihomoravského kraje a města Boskovice se podařilo zabezpečit nový domov mládeže  pro více než 50 ubytovaných již k 1. 9. 2023. V současné době probíhají práce související se zařazením domova mládeže do sítě škol a školských zařízení. Tím je vyřešena potřeba ubytování nejen pro stávající studenty školy, ale zejména pro budoucí studentky a studenty  1. ročníků.

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200