Jmenování nového ředitele školy

Dne 26. 6. 2024 byl na základě výsledku konkurzního řízení na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně jmenován novým ředitelem školy Ing. Radovan Krajíček, který se funkce ujme od 1. srpna 2024.

Po více než 30 letech ve funkci odchází k 31. červenci tohoto roku do zaslouženého důchodu dosavadní ředitel školy RNDr. Karel Ošlejšek. Za obětavou práci pro školu, zvyšování její kvality, dosažené výsledky a úspěchy školy na všech různých úrovních  patří RNDr. Karlu Ošlejškovi velké uznání a poděkování. Do další etapy jeho života mu přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní spokojenosti.

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200