2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje na volná místa po 1. kole přijímacího řízení podle ustanovení § 59, § 60 až 60l a § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., 2 kolo přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole:

Volná místa v oborech:

Mechanik strojů a zařízení - 5 míst

Obráběč kovů - 2 místa

Elektromechanik pro zařízení a přístroje - 1 místo

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení je nutné  podat nejpozději do 24. května 2024 stejným způsobem jako v 1. kole přijímacího řízení (elektronicky, hybridně, papírově) prostřednictvím systému DIPSY. Do oboru mechanik strojů a zařízení se nemohou hlásit uchazeči, kteří v 1. kole přijímacího řízení nekonali jednotnou přijímací zkoušku. 

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení  na obor mechanik strojů a zařízení

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na obor obráběč kovů

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení na obor elektromechanik pro zařízení a přístroje

Kontaktní údaje

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a, 680 11 Boskovice
IČO: 00056324
+420 516 426 200