Veřejná zakázka: Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E - dodávky - II
Škola AC » Zakázky » Veřejná zakázka: Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E - dodávky - II

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka technologie pro dílnu strojního obrábění - soustruhy, frézy vč. nástrojového vybavení a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota 25 155 000 Kč bez DPH.

Bližší detaily o zadávací dokumentaci jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_13727.html