Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – stavební práce
Škola AC » Zakázky » Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E – stavební práce

Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace stavebních úprav a rozšíření dílny v objektu školy. Z důvodu potřebného rozšíření dílny bude provedeno vybourání dvou příčných zdí, přičemž nadpraží otvorů bude vyneseno ocelovými průvlaky v dimenzích dle statické částí projektu. V místech uložení bude zdivo zpevněno ocelovou bandáží. V rámci stavebních úprav bude rovněž upraveno stávající hygienického zázemí dílny.

Předpokládaná hodnota: 1 440 000 Kč bez DPH

Bližší detaily o zadávací dokumentaci jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_12926.html.