Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E - dodávky
Škola AC » Zakázky » Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E - dodávky

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace strojního vybavení a obměna stávajících svářecích strojů a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

V souladu s § 35 a § 101 odst. 1 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na 4 části, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Technologie pro svařovnu
Část 2 – Technologie pro dílnu strojního obrábění – CNC stroje 
Část 3 – Technologie pro dílnu strojního obrábění – soustruhy, frézy vč. nástrojového vybavení
Část 4 - Technologie pro dílnu strojního obrábění – skladový systém

Předpokládaná hodnota 37 080 000 Kč bez DPH.

Bližší detaily o zadávací dokumentaci jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_12931.html.