Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí II.
Škola AC » Projekty » Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí II.

Název projektu: Polytechnické vzdělávání v mezinárodním prostředí

Program: Erasmus+

Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců – KA 1

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Předběžný rozpočet projektu: 49 294 EUR / 1 281 600 Kč

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060352

 

Popis projektu:

Žáci budou mít z projektu uhrazené veškeré náklady související s jejich zahraniční pracovní stáží (doprava, ubytování, stravné, pojištění a tzv. kapesné (50 - 60 EUR)). Záměrem je vyslat dvě skupiny 12 žáků a dvoučlenný pedagogický doprovod, který by se měl skládat z učitele odborné praxe a učitele jazyků.


Plánované jsou dva na sobě nezávislé výjezdy v těchto termínech:

  • Maďarsko, Budapešť: 1. 12. – 14. 12. 2019
  • Itálie, Miláno: jaro 2021

Pracovní stáž se uskuteční ve firmách, jejichž profesní zaměření odpovídá praktickým studijním předpokladům absolventa. S ohledem na vhodné partnerské firmy byly zvoleny následující regiony: Maďarsko (Budapešť), Severní Itálie (Miláno), ve kterých se nachází velké množství firem z naší oblasti vzdělávání.

Každá 12-ti člená skupina žáků bude složena z těchto oborů v poměrném zastoupení:

  • Budapešť: 12 žáků + 2 učitelé - složení žáků: Obráběč kovů, Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie
  • Miláno: 12 žáků + 2 učitelé - složení žáků: Opravář mot.vozidel, Autotronik, Informační technologie