KaPoDaV
Škola AC » Projekty » KaPoDaV

KaPoDaV - PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ, PODNIKAVOSTI PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10.2020

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl zavést, případně rozšířit stávající metodické podpory pro učitele v oblastech kariérového poradenství, celoživotního vzdělávání a podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na území Jihomoravského kraje je nastaven systém metodické podpory učitelů založený na vzájemném síťování škol, učitelů a přenosu příkladů dobré praxe. Součástí této podpory je zmapování a evaluace vytvořených výukových materiálů z projektů OP VK v Jihomoravském kraji. Projekt je tvořen jako průřezový mezi všemi stupni primárního a sekundárního vzdělávání a zároveň síťuje další spolupracující subjekty.

Naše škole se ve školním roce 2018/2019 zapojí to těchto vybraných produktů:

Extra třída

Škola pro udržitelný život

Ekoškola

Program Inspirací k podnikání

Firemní dny JMK

Tento projekt je spolufinancován EU, státním rozpočtem ČR a JMK. Příjemcem je JMK. Lipka - školské zařízení pro enviromentální vzdělávání je partnerem projektu a garantem klíčové aktivity 02: Podnikavostí k udržitelnému rozvoji JMK.

Vytvořila: Mgr. Jana Kotlanová