Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E
Škola AC » Projekty » Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E

 Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E

Předmětem projektu je modernizace strojního vybavení ve školské budově v areálu Střední školy André Citroëna Boskovice (dále také SŠAC) na ul. Dřevařská 1339/7 a obměna stávajících svářecích strojů v budově svařovny v Boskovicích na nám. 9.května 2153/2a. Dále dojde k realizaci venkovních terénních úprav zelené plochy přiléhající k areálu Dřevařská a zkvalitnění vnitřní konektivity školy.

Cílem projektu je zlepšit kvalitu výuky na SŠAC a zvýšit tak připravenost absolventů na potřeby trhu práce.

V rámci realizace projektu dojde k naplněním jeho cílů prostřednictvím stavebních úprav budovy strojírny a pořízením a instalací nejmodernějších technologií, dále pořízení nejmodernějších technologií a svářečského trenažeru do prostor svařovny a zajištění lepší konektivity školy, dále bude zlepšeno okolní budovy Dřevařská prostřednictvím regenerace zeleně a mobiliáře.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Rozpočet stavebních úprav: 1 927 000 Kč s DPH
Rozpočet strojního vybavení: 46 503 000 Kč s DPH

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem ve výši 10% uznatelných nákladů.

TERMÍN REALIZACE
5/2018 - 9/2018 (prodloužen do 12/2018)

Průběh realizace:

  • Od května 2018 je na boční straně tělocvičny umístěn banner se základními informacemi o projektu (viz fotogalerie).
  • Od srpna 2018 jsou zrekonstruovány prostory nových dílen (nové sociální zázemí, nový sklad, rozšířené prostory pro umístění strojů).
  • Od září 2018 probíhají dodávky vysoutěžených strojů.
  • Úspory projektu se podařilo využít k novému nákupu CNC robotické frézky a úložného systému pro nástrojové vybavení.