PolyGram
Škola AC » Projekty » PolyGram

Projekt „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ je spolufinancován Evropskou unií.


CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358

1. 12. 2017 – 31. 8. 2020


  • hlavním cílem je podpořit a popularizovat polytechnické vzdělávání žáků ZŠ i SŠ a tím zvýšit zájem o polytechnické obory
  • zapojeno 12 základních škol z okolí
  • atraktivní, názorná a prakticky zaměřená výuka, směřovaná na výpočetní techniku, elektrotechnické měření a praktické vyučování
  • pro žáky ZŠ zajištěna doprava, strava
  • tři kroužky pro žáky Střední školy André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace v polytechnickém oboru
  • pořízení nové elektrolaboratoře a učebny výpočetní techniky, nákup nářadí a materiálu pro odborný výcvik
  • přednášky odborníků z praxe, získání přehledu o možnosti pracovního uplatnění v regionu

 

NÁVŠTĚVY ŽÁKŮ ZE ZŠ NA VÝUKOVÉM DNI NA NAŠÍ ŠKOLE

Od 5. 1. 2018 naši školu navštěvují žáci základních škol v rámci projektu PolyGram. Žáci ze základních škol si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké to je být na střední škole pod dohledem středoškolských učitelů v atraktivních vyučovacích hodinách. Jsou vyučovány polytechnické předměty, jako je výpočetní technika, elektrotechnické měření a praktické vyučování. V našich dílnách si žáci sami vyrobí krásný výrobek, který si odnesou domů. Věříme, že se žákům návštěva u nás líbí a je přínosná.

Základní školy, které již navštívily naši školu v rámci projektu PolyGram:

ZŠ Boskovice

ZŠ Letovice

ZŠ Knínice

ZŠ Velké Opatovice

ZŠ Benešov

ZŠ Lysice

ZŠ Blansko Dvorská

ZŠ Kunštát

ZŠ Rájec-Jestřebí

ZŠ Sloup

ZŠ Černá Hora

ZŠ Žďárná

Fotogalerie

 


 

PŘEDNÁŠKY ODBORNÍKA Z PRAXE

Od 20. 3. 2018 se rozběhla další aktivita projektu PolyGram. Navazujeme spolupráci s firmami, jejichž výrobní aktivity jsou v souladu s náplní projektu PolyGram a zároveň s vyučujícími hodinami našich žáků. Odborníci z praxe žákům prezentují svoji firmu, své výrobky, výrobní postupy a mnoho dalšího. Žáci si díky těmto odborným přednáškám doplní učivo a dozví se spoustu novinek z reálného světa práce.

Firmy, které již realizovali přednášku pro naše žáky či pro žáky spolupracujících základních škol:

ALPS Electric Czech, s.r.o.

Federal-Mogul Motorparts 

Strojírna ČDH Boskovice, s.r.o.

Novibra Boskovice, s.r.o.

Baumüller Brno, s.r.o.

DCT Czech s.r.o.

Gatema a.s.

MINERVA BOSKOVICE, a.s.

P-D Refractories CZ a. s

RACOM s.r.o

Strojírna ČDH Boskovice, s.r.o.

Tezas servis a.s

TOPNET Services s.r.o.

 


 

KROUŽKY PRO NAŠE ŽÁKY

Od září 2018 se rozběhla ještě další aktivita projektu PolyGram - 3 polytechnické kroužky pro naše žáky (výpočetní technika, elektrotechnické měření, praktické vyučování) - připravené bloky teoretických přednášek a praktických cvičení a měření, v nově vybudovaných specializovaných učebnách, v rozsahu 2 hodiny za měsíc. Vedeno učiteli výpočetní techniky, elektrotechniky a praktického vyučování.

 


 

AKTIVITY REALIZOVANÉ JCMM

Další aktivity projektu PolyGram, tzv. M-aktivity realizuje JCMM, z. s. p. o.

Bližší informace naleznete na stránkách JCMM https://www.jcmm.cz/projekt/polygram_ucitele#pageId1 a JMK https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/projects.

Projekt se věnuje oblasti intervencí matematické a čtenářské gramotnosti a polytechniky.

Hlavním cílem je podpora pedagogických pracovníků škol, vytváření sítí spolupracujících základních a středních škol, vytvoření krajského metodického kabinetu matematiky, podpora programu „Technické MŠ“.

Klíčová aktivita KA02 Podpora matematické a čtenářské gramotnosti zahrnuje tyto dílčí aktivity:

1. M-kabinety

2. Podpora matematické čtenářské gramotnosti

3. M-portál

4. M-dílny pro učitele matematiky

5. M-kroužky

6. M-exkurze

7. M-tábory

8. M-soustředění

9. M-konference