Personální podpora a profesní rozvoj
Škola AC » Projekty » Personální podpora a profesní rozvoj

Od 1.9.2017 byl zahájen projekt, jehož cílem je školám poskytnou formou projektů zjednodušeného financování personální podporu, zajistit profesní rozvoj pedagogů školy a extrakurikulární rozvojové aktivity žáků. V rámci projektu na škole působí školní psycholog, nové vzdělávací metody se ověřují využitím tabletů ve výuce za asistence ICT technika, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů je zajišťován akreditovanými kurzy DVPP a pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem se organizuje doučování.Celkové náklady projektu jsou 1 307 688,- Kč.