Zvýšení úrovně čtenářství a jazykové vybavenosti
Škola AC » Projekty » Zvýšení úrovně čtenářství a jazykové vybavenosti


Od 1.7.2015 byl zahájen projekt, jehož cílem je zvýšit jazykovou vybavenost žáků i pedagogů školy a čtenářskou gramotnost žáků školy. V rámci projektu absolvují vybraní žáci a učitelé anglického jazyka studijní jazykový pobyt v Anglii a výuka českého jazyka a literatury bude probíhat formou čtenářských dílen. Celkové náklady projektu jsou 662 603,- Kč.