stravování

Informace potřebné pro platbu:

Zálohy jsou vybírány pouze inkasní platbou, tzn. že jednorázově nastavíte ve svém internetovém bankovnictví nebo na pobočce své banky "povolení inkasa (souhlas s inkasem)". Banka jednou měsíčně, vždy k 20. dni v měsíci, strhne zálohu ve výši 800 Kč (první platba bude stržena v srpnu na měsíc září a poslední v květnu na měsíc červen).

číslo účtu příjemce platby (číslo protiúčtu) .............. 115-7502980207

kód banky .......................................................... 0100

limit jednotlivé platby .......................................... 800 Kč

frekvence ........................................................... měsíčně

 

Informace o školní jídelně

Naše školní jídelna je moderní zařízení, ve kterém se uskutečňuje stravování žáků a zaměstnanců v době jejich pobytu ve škole. Zajišťuje také stravovací služby pro další osoby a to za úplatu.
Kapacita školní jídelny je 650 snídaní, obědů a večeří. Průměrně se v současné době připravuje 70 snídaní, svačin, přesnídávek, večeří a 300 obědů.
Informace o alergenech jsou poskytovány v jídelníčku s odkazem na číslo alergenu. Seznam alergenů je zveřejněn na nástěnce v jídelně, u pokladny školy a na internetových stránkách školy odkaz Alergeny. Podrobnější informace jsou na vyžádání u vedoucí školní jídelny.

Výdejní doba:

snídaně, svačina    6:30 - 7:30  
oběd do jídlonosičů  11:45 - 12:00  v době prázdnin 11:45 - 12:00
oběd ke konzumaci v jídelně  12:00 - 14:45  v době prázdnin 12:00 - 13:15
večeře a druhá večeře  17:30 - 18:00  

 

Ceny stravného:

Cena za oběd pro naše žáky je 37 Kč
Měsíční záloha na stravné 800 Kč

Stravné pro ubytované
cena vč. DPH
snídaně  18,-
1. svačina  15,-
2. svačina   9,-
oběd  37,-
večeře  31,-
2. večeře  15,-
Celkem  125,-

Celodenní stravování mají ubytovaní žáci zajištěno v moderní jídelně školy. Žáci mají možnost odebírat snídaně, svačiny, oběd (výběr ze dvou variant), večeře se podává teplá i studená.

Měsíční úplata za stravování ve školní jídelně je 2 600 Kč.

 

Objem porcí:
viz příloha

Kvalita potravin + výčet NEJ dodavatelů:
Nakupujeme kvalitní, čerstvé potraviny převážně české výroby. Upřednostňujeme regionální výrobce a prodejce:

 - Jiří Paděra, Řeznictví a uzenářství, Boskovice

 - Mlékárna Olešnice na Moravě

 - Pekárny Blansko a.s.

 - VSP Group, a. s., Olešnice na Moravě – brambory

 - Dopes s.r.o., pekárny Benešov

 

Dokumenty:

Pokyny ke stravování

Přihláška ke stravování - formulář PDF

Přihláška ke stravování - formulář XLSX

Provozní řád jídelny

 

 

Fotogalerie