Přijímací řízení

     Zřizovatelem schválené výkony v jednotlivých oborech vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

(skutečné počty přijímaných žáků budou uvedeny v kritériích přijímacího řízení do 31. ledna 2023 dle celkové kapacity školy)

 

 Kód oboru

 Název oboru

Délka studia

Počet žáků

68-42-M/01

Bezpečnostně právní činnost

4

60

18-20-M/01

Informační technologie

4

30

39-41-L/01

Autotronik

4

30

 23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

4

 30

26-57-H/01

Autoelektrikář

3

24

23-56-H/01

Obráběč kovů

3

30

 23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 3

 60

 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

 3

 30

 26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

 3

30

 

Přihláška ke stažení

Přihláška na nástavbové studium ke stažení

 Ukázky fyzických testů pro obor bezpečnostně právní činnost:
1. Člunkový běh
2. Jacíkův celomotorický test
3. Shyby (pro chlapce)
3. Výdrž ve shybu (pro dívky)