Závěrečné zkoušky

Ředitel školy stanovuje  podle §1, odst.5 vyhlášky MŠMT o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny  závěrečných zkoušek:

Podle vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou  §5, odstavce 2, uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu  chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

 

Třída AAE3

Písemná zkouška se bude konat dne 8. 6. 2022.

Praktická zkouška se uskuteční ve dnech  9. 6. 2022 až 15. 6. 2022.

Ústní zkouška proběhne 23. 6. 2022.

 

Třída OZS3

Písemná zkouška se bude konat dne 3. 6. 2022.

Praktická zkouška se uskuteční ve dnech 6. 6. 2022 až 8. 6. 2022.

Ústní zkouška proběhne 17. 6. 2022.

 

Třída OKEZ3

Písemná zkouška se bude konat dne 1. 6. 2022.

Praktická zkouška se uskuteční ve dnech 2. 6. 2022 a 3. 6. 2022.

Ústní zkouška proběhne 15. 6. 2022.

 

Třída K3

Písemná zkouška se bude konat dne 1. 6. 2022.

Praktická zkouška se uskuteční ve dnech 2. 6. 2022 a 3. 6. 2022.

Ústní zkouška proběhne 22. 6. 2022.