Maturitní zkoušky

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky proběhnou od 2. 5. 2019 do 7. 5. 2019.

Praktická zkouška z odborného výcviku třídy ATMS4 se uskuteční od 23.4. do 26.4. 2019.

Praktická zkouška třídy IT4 se bude konat  16.5. a 17.5. 2019.

Obhajoby maturitních prací třídy PO2 z písemné a ústní komunikace budou probíhat ve dnech 20.5. a 21.5.2019.

Praktická maturitní zkouška třídy PO2 z obchodního provozu se bude konat 20.5.2019.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky třídy ATMS4 se uskuteční od 20.5. do 22.5. 2019.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky třídy IT4 se uskuteční od 27.5. do 29.5. 2019.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky třídy PO2 se uskuteční od 30.5. do 3.6. 2019.

 

 

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky a jejich formu  pro jednotlivé obory vzdělávání takto:

Obor 18-20-M/01 Informační technologie
školní vzdělávací program Aplikace a programování osobních počítačů - praktická zkouška z předmětu programování a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy nebo elektronické počítače, 
školní vzdělávací program Grafik/grafička digitálních médií - praktická zkouška z předmětu počítačová grafika a design a ústních zkoušek z předmětů programové vybavení a operační systémy.

Maturitní témata z předmětu programování
Maturitní témata z předmětu počítačová grafika a design
Maturitní témata z předmětu programové vybavení
Maturitní témata z předmětu operační systémy

Způsoby hodnocení jednotlivých zkoušek:
Hodnocení z předmětu programování
Hodnocení z předmětu počítačová grafika a design
Hodnocení z předmětu programové vybavení
Hodnocení z předmětu operační systémy

 

Rozpis praktické maturitní zkouška z programování a počítačové grafiky a designu

Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

Způsoby hodnocení jednotlivých zkoušek:
Hodnocení z odborného výcviku
Hodnocení z předmětu elektrotechnika a měření
Hodnocení z předmětu automobily a opravy

 

Rozpis ústních maturitních skoušek

 

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

Způsoby hodnocení jednotlivých zkoušek:
Hodnocení z odborného výcviku
Hodnocení z předmětu technologie
Hodnocení z předmětu mechanizmy a stroje

 

Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

Obor 64-41-L/51 Podníkání 
školní vzdělávací program Management obchodu, řemesel a služeb - zkouška z předmětu písemná a ústní komunikace formou obhajoby maturitní práce a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně, 
školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel - praktická zkouška z předmětu obchodní provoz a z ústních zkoušek z předmětů ekonomika a účetnictví a daně,

Maturitní témata z předmětu písemná a ústní komunikace
Maturitní témata z předmětu obchodní provoz
Maturitní témata z předmětu ekonomika
Maturitní témata z předmětu účetnictví a daně

Způsoby hodnocení jednotlivých zkoušek:
Hodnocení z předmětu písemná a ústní komunikace
Hodnocení z předmětu obchodní provoz
Hodnocení z předmětu ekonomika
Hodnocení z předmětu účetnictví a daně

 

Rozpis obhajob maturitních prací z písemné a ústní komunikace

Rozpis praktické matutní zkoušky z obchodního provozu

Rozpis ústních maturitních zkoušek
 

 

 

.