Maturitní zkoušky

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Ředitel školy stanovuje podle §79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny profilových maturitních zkoušek v náhradním termínu a opravných maturtiních zkoušek takto:

 

 Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Informace k profilové zkoušce z českého jazyka a literatury

 

 

Informace k profilové zkoušce z anglického jazyka

 

 

 Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - praktická zkouška z kriminologie a kriminalistiky a ústních zkoušek z předmětu právo a z předmětu bezpečnostní příprava

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

 

Obor 18-20-M/01 Informační technologie - praktická zkouška z programování a ústní zkoušky z předmětu aplikační software a ústní zkoušky z předmětu operační systémy nebo z předmětu hardware.
Maturitní témata z anglického jazyka
Maturitní témata z programování
Maturitní témata z předmětu aplikační software
Maturitní témata z předmětu operační systémy
Maturitní témata z předmětu hardware

 

 

 Obor 39-41-L/01 Autotronik - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních  zkoušek z předmětu elektrotechnika a měření a z předmětu automobily a opravy. 

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu elektrotechnika a měření
Maturitní témata z předmětu automobily a opravy

 

 

Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - praktická zkouška z odborného výcviku a ústních zkoušek z předmětů technologie a mechanizmy a stroje.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z odborného výcviku
Maturitní témata z předmětu technologie
Maturitní témata z předmětu mechanizmy a stroje

 

 

Obor 68-42-L/51 Bezpečnostní služby -  praktická zkouška z předmětu kriminalistika a ústních zkoušek z předmětů právo a bezpečnostní příprava.

Maturitní témata z anglického jazyka

Maturitní témata z předmětu kriminologie a kriminalistika
Maturitní témata z předmětu právo
Maturitní témata z předmětu bezpečnostní příprava

 

 

 

 

 

.