Ubytování

Ubytování

Výchova mimo vyučování je na Střední škole André Citroëna zajištěna prostřednictvím domova mládeže, jehož činnost zabezpečují kvalifikovaní vychovatelé.

Domov mládeže je součástí školy s lůžkovou kapacitou 80 míst.  Studenti a studentky jsou přijímáni na základě podané přihlášky k ubytování. Přihláška platí jeden školní rok. Na ubytování v Domově mládeže nemá student (žák) právní nárok.

Přihlášku do DM podávají rodiče, zákonní zástupci, nebo starší 18 -ti let na předepsaném tiskopise řediteli školy nejpozději do 15. června. O ubytování na DM, případně o zamítnutí žádosti vyrozumí ředitel školy písemně uchazeče nebo jeho zákonné zástupce do 30. června.

Provoz DM je od neděle 17.00 hodin do pátku do 15.00 hodin. Studenti jsou ubytováni na dvou až třílůžkových pokojích, v buňkách s vlastním WC a umývárnami na patrech. Součástí každého patra je čajová kuchyňka se základním kuchyňským vybavením – varná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, nábytek ke stolování. Ke studiu mohou využívat studovnu - posluchárnu.

Široká nabídka aktivit pro využívání volného času pro ubytované studenty je jednou z našich priorit. V této oblasti nabízíme našim studentům zajímavé a mnohdy i nadstandardní možnosti jak trávit volný čas. Studenti mohou využívat sportovní halu, v zimě přetlakovou halu, školní bazén, posilovnu a hřiště s umělým povrchem. Jako jedna z mála škol v republice má naše škola vlastní tělovýchovnou jednotu a školní sportovní klub.

Studenti mají po celý den možnost bezplatného přístupu ke školní síti internetu, která je rozvedena nejen po škole a pracovištích odborného výcviku, ale také na domov mládeže.

Široká je také nabídka kulturních aktivit přímo ve škole, nebo v kulturních zařízeních města Boskovice.
Samozřejmostí je vybavení společenské místnosti velkoplošnou televizí, satelitním přijímačem a domácím kinem.

Na DM pracuje také kroužek společenské výchovy, jehož členové se seznamují s pamětihodnostmi našeho města, navštěvují muzea, výstavy a další kulturní akce pořádané v Boskovicích.

V průběhu celého roku nabízíme spolupráci se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem.

Nedílnou každoroční studentskou událostí je účast v kurzech tance a společenské výchovy pořádaných KZMB a Sokolem v Boskovicích. Studenti mají také možnost využívat a navštěvovat jak školní, tak i městskou knihovnu.

 

Telefonický kontakt
Mobil: 733 531 562
Denně 12:30 - 08:00 hodin

Dokumenty ke stažení:

Přihláška na domov mládeže

Denní režim domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

Fotogalerie