Spolupráce s CL Junior Auto

Spolupráce školy se společností CL Junior Auto Boskovice s. r. o. , jejímž jediným společníkem je Jihomoravský kraj


Spolupráce školy se společností CL Junior Auto Boskovice s. r. o. – management prodeje vozidel, náhradních dílů a autorizovaný servis.


Prostřednictvím této společnosti škola realizuje, v rámci autorizovaného zastoupení ve vlastních prodejnách, prodej osobních a užitkových automobilů značky Citroën a DS, prodej náhradních dílů, autopříslušenství, výpočetní techniky a elektroniky. Předmětem činnosti společnosti je rovněž provozování autorizovaného servisu, distribuce náhradních dílů, provozování autoškoly, svářečské školy a prodej ojetých vozidel. Činnost této společnosti, vlastněné Jihomoravským krajem, je v souladu s vyučovanými obory. Žáci školy se aktivně podílejí na provozu a aktivitách společnosti především v rámci autorizovaného zastoupení značky Citroën. Forma praxe ve skutečné společnosti se osvědčuje mnohem lépe, než zakládání fiktivních firem, které nikdy nemohou nahradit reálné pracovní a podnikatelské prostředí.
Významná do budoucna je rovněž pomoc smluvních partnerů školy, firem Citroën, DS, Bosch, Comfor, AT Computers, Total a dalších, při zajišťování učebních pomůcek, studijních materiálů a školení našich pedagogických pracovníků. Žáci školy dále budou plně využívat veškeré moderní technologie a dokumentaci, které nelze získat bez autorizovaného zastoupení. Činnost společnosti byla v celé dvaadvacetileté historii zisková. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a také vzhledem k tomu, že škola jako druhá po prestižním Technickém lyceu v Paříži nese jméno André Citroëna. Je třeba zachovat činnost společnosti a spolupráci i do budoucna. Uvedené partnerství bylo vysoce oceněno Českou školní inspekcí a škola zastupovala Jihomoravský kraj na celostátní konferenci „Škola ve firmě, firma ve škole“. Probíhá také spolupráce se střední školou v Nogaro v partnerském regionu JMK.

V průběhu roku 2016 absolvovalo na pracovišti CL Junior Auto Boskovice, s.r.o. odborný výcvik celkem 131 žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků. Pracovali s nejmodernějšími diagnostickými přístroji a poznali moderní opravárenské technologie. Dále probíhala praxe žáků nástavbového studia Podnikání, školní vzdělávací program Management prodeje motorových vozidel.

Webové stránky CL Junior Auto Boskovice