Nadační fond

Nadační fond při SŠ André Citroëna Boskovice

Účel nadačního fondu:

1. Všestranný rozvoj a modernizace výchovně vzdělávacího procesu, uplatňování mezinárodních zkušeností z této oblasti.

2. Rozvoj duchovních hodnot žáků a pracovníků střední školy, aktivní účast na ochraně a tvorbě řádného životního prostředí.

3. Propagace Střední školy André Citroëna Boskovice, příspěvkové organizace.

 

Především příspěvky Nadačního fondu umožňují financování žáků na školních soutěžích a k udělování odměn na konci školního roku.