logos2

Výběrová řízení

 


Informace o změně termínů veřejné zakázky na stavební práce

15. 6. 2017

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, vypsala dne 13. 6. 2017 veřejnou zakázku na stavební práce. Název zakázky je „Oprava schodiště do hlavní budovy školy".

Vzhledem k okolnostem, které nebylo možné předvídat, jsme byli nuceni změnit termíny výše uvedené zakázky, a prodloužit dobu realizace. Aktuální zadávací podmínky a další podklady jsou uvedeny v přílohách. Nabídky mohou podat všichni zájemci, kteří splňují podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zadávací podklady:
Oprava termínů
Výzva k účasti
Zadávací dokumentace

Přílohy:
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Seznam osob
Výkaz výměr
Obchodní podmínky

Technické podklady:
Původní projekt půdorys vstupu
Původní projekt dílčí řez
Fotografie z výstavby
Fotografie současný stav

 


Informace o veřejné zakázce na stavební práce

13. 6. 2017

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace vypisuje veřejnou zakázku na stavební práce. Název zakázky je „Oprava schodiště do hlavní budovy školy".

Zadávací podmínky a další podklady jsou uvedeny v přílohách. Nabídky mohou podat všichni zájemci, kteří splňují podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zadávací podklady:
Výzva k účasti
Zadávací dokumentace

Přílohy:
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Seznam osob
Výkaz výměr
Obchodní podmínky

Technické podklady:
Původní projekt půdorys vstupu
Původní projekt dílčí řez
Fotografie z výstavby
Fotografie současný stav

 


Informace o veřejné zakázce na dodávku výpočetní techniky

13. 6. 2017

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace, vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku výpočetní techniky. Název zakázky je „Nákup výpočetní techniky, r. 2017".

Zadávací podmínky a další podklady jsou uvedeny v přílohách. Nabídky mohou podat všichni zájemci, kteří splňují podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Zadávací podklady:
Výzva k účasti
Zadávací dokumentace
Krycí list nabídky
Čestné prohlášení
Závazný návrh kupní smlouvy

 

logo2

 

dochazka

Craftcamp