logos2

Projekty EU

 

Zvýšení úrovně čtenářství a jazykové vybavenosti
Od 1.7.2015 byl zahájen projekt, jehož cílem je zvýšit jazykovou vybavenost žáků i pedagogů školy a čtenářskou gramotnost žáků školy. V rámci projektu absolvují vybraní žáci a učitelé anglického jazyka studijní jazykový pobyt v Anglii a výuka českého jazyka a literatury bude probíhat formou čtenářských dílen. Celkové náklady projektu jsou 662 603,- Kč.

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji
3.10.2013 byl zahájen projekt "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji"

Autodiagnostika SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice
Dne 1.5.2012 byl spuštěn projekt Autodiagnostika SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice s registračním číslem CZ.1.07/1.1.16/01.0023 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Projekt Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Dne 1.3.2012 byla zahájena realizace projektu Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Projekt UNIV2
Školy jako centra celoživotního učení


Bezdrátová škola
Projekt bezdrátová škola umožňuje žákům a pedagogům připojení k Internetu pomocí wi-fi technologií.

Zvyšování kvality výuky cizích jazyků
Zvyšování kvality výuky anglického jazyka technických oborů na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti André Citroëna v Boskovicích.
Stránky projektu

Regionální centrum strojírenských oborů
Vybudování regionálního centra strojírenských oborů.

logo2

 

dochazka

Craftcamp