logos2

Univ2

Školy jako centra celoživotního učení

univ2Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna v Boskovicích ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání se zapojila spolu s dalšími středními školami v České republice do projektu UNIV2. Projekt spočívá ve vybudování centra celoživotního vzdělávání a zpracování tří vzdělávacích programů k získání dílčích kvalifikací. Jeden vybraný vzdělávací program bude pilotně ověřen v následujícím roce.

Doba trvání projektu je 3,5 roku (od 1.8.2009 do 31.1.2013), do projektu je zapojeno 325 středních škol a celkové naklady projektu jsou 300 milionů Kč.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací naleznete na www.nuov.cz/univ2k.

logoprojekty

Program celoživotního vzdělávání "Informační technologie"

Dne 4.1.2011 bylo zahájeno vzdělávání ve vzdělávacím programu "Informační technologie". Vzdělávací program je určen pro věkovou kategorii účastníků 50+. Cílem programu je vybavit účastníky kompetencemi pro práci s osobním počítačem, jeho základním programovým vybavením, využívat elektronickou komunikaci a informační zdroje na Internetu a tím zvýšit uplatnitelnost absolventů programu na trhu práce.
 

Vzdělávací program celoživotního vzdělávání - Informační technologie

Vzdělávací program celoživotního vzdělávání - Zvyšování kvalifikace ve strojírenství

Vzdělávací program celoživotního vzdělávání - Základy údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel

Craftcamp