logos2

Projekt Moje první firma

CZ. 1.07/1.1.00/54.0012
Žadatel projektu:
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26
Partneři projektu s finanční účastí:
Partner č. 1–Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace
Partner č. 2–Základní škola a Mateřská škola Lipovec, okres Blansko, příspěvková organizace
Partner č. 3-Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
Partner č. 4-Základní škola a Mateřská škola Ostrov u Macochy, příspěvková organizace
Partner č.5-Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a
Datum zahájení projektu:
8.10. 2014
Datum ukončení projektu:
31.7. 2015
Stručný obsah projektu:
Hlavním přínosem projektu je na základě vlastní zkušenosti, vlastních poznatků rozvíjet klíčové kompetence žáků v oblastech rozvoje podnikatelských dovedností, schopností a znalostí, které budou využity při práci ve fiktivní firmě. Zde budou pracovat žáci druhého stupně základní školy a studenti nematuritních oborů. Jedná se tedy o skupiny žáků a studentů, kteří se intenzivně budou připravovat, budou si vybírat své budoucí povolání. Žáci a studenti si rozšíří portfolio v praktických podnikatelských dovednostech. Absolvují semináře a školení na daná témata v oblastech: účetní systémy, daňové poradenství, právní poradenství, marketink a lidské zdroje. Dále navštíví firmy ve svém blízkém okolí, ve kterých si ověří již získané zkušenosti, modely řízení a organizačních struktur ve firmách. Veškeré úsilí všech pedagogů, žáků a studentů bude sledovat společný cíl, kterým je lepší příprava a průprava ke vstupu žáků a studentů na pracovní trh.
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání žáků ve školách žadatele a partnerů projektu. Kooperace a spolupráce různých subjektů na společném cíli je významným prvkem potřebným v českém školství.
Dílčí cíle:
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků ve školách žadatele a partnerů projektu.
Lepší příprava cílové skupiny žáků a studentů na trh práce.
Navázání funkčního partnerství škol a firem.
Rozvoj klíčových kompetencí žáků.
Rozvoj dovedností pedagogických pracovníků s důrazem na propojení s praxí.
Vytvoření modelu studentské firmy a její zařazení do rozvojového programu školy.
Projekt má návaznost na strategické i taktické cíle Programů rozvoje kraje Jihomoravského a Vysočina.
Cílová skupina:
Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti škol žadatele a partnerů. Sekundární cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci školy žadatele a partnerů.
Realizační tým projektu:
01.01.02.02.01 hlavní manažer Mgr. Bc. Dušan Krumnikl
01.01.02.02.02 finanční manažer Jana Svobodová
01.01.02.02.03 věcný manažer – koordinátor projektu Mgr. Helena Daňková
01.01.02.02.04.01 koordinátor partnera č. 1 (Adamov) Mgr. Jana Burianová
01.01.02.02.04.02 koordinátor partnera č. 2 (Lipovec) Mgr. Hana Buchtová
01.01.02.02.04.03 koordinátor partnera č. 3 (Ždírec) Mgr. Ota Benc
01.01.02.02.04.04 koordinátor partnera č. 4 (Ostrov u Mac.) Mgr. Karel Hasoň Ph.D.
01.01.02.02.04.05 koordinátor partnera č. 5 (SOU a SOŠ Bos.) Ing. Michal Abrahám
01.01.02.02.05 ICT koordinátor Bc. Marek Langr DiS.
1.1.1.2.1odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž. Mgr. Eva Gregorová
1.1.1.2.2odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž. Mgr. Táňa Gottvaldová
1.1.1.2.3odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž. Mgr. Helena Daňková
1.1.1.2.4odborný pracovník klíčové aktivity č.1 – ž. Mgr. Hana Dostálová
1.1.1.2.5odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1 Mgr. Jaroslava Šmerdová
1.1.1.2.6odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1 Mgr. Olga Tomačová
1.1.1.2.7odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1 Mgr. Radek Cupák
1.1.1.2.8odborný pracovník klíčové aktivity (p.1)č.1 Mgr. Stanislav Tůma
1.1.1.2.9odborný pracovník klíčové aktivity (p.2)č.1 Mgr. Marek Halla
1.1.1.2.10odborný pracovník klíčové aktivity (p.2)č.1 Mgr. Ivana Hallová
1.1.1.2.11odborný pracovník klíčové aktivity (p.3)č.1 Mgr. Martin Ležák
1.1.1.2.12odborný pracovník klíčové aktivity (p.3)č.1 Ivana Martincová
1.1.1.2.13odborný pracovník klíčové aktivity (p.4)č.1 Mgr. Věra Hrazdírová
1.1.1.2.14odborný pracovník klíčové aktivity (p.4)č.1 Mgr. Petra Ševčíková
1.1.1.2.15odborný pracovník klíčové aktivity (p.5)č.1 Ing. Anita Šindelářová
1.1.1.2.16odborný pracovník klíčové aktivity (p.5)č.1 Ing. Dana Holcnerová
Financování projektu:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

logolink

Název projekt: Moje první firma
Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0012

Zpráva o činnosti během druhého monitorovacího období

 

Během druhého monitorovacího období se činnost kroužku zaměřovala již více konkrétně. Po úvodních teoretických základech a školeních z prvního monitorovací období již žáci dokázali tyto poznatky využívat praktičtěji. Žáci si během kroužků vysvětlovali chod podniku, jednotlivé pozice v podnicích, zamýšleli se nad marketingovou strategií a vybírali logo pro svůj podnik. Postupně se z tohoto snažení vykrystalizovala společnost zaměřená na opravy a servis automobilů s názvem ServiceCars, s.r.o. Stanovení tohoto názvu předcházelo také studium příběhů slavných značek. Během druhého monitorovací došlo také k poslednímu školení a tím byl naplněn harmonogram všech školení. Jednalo se o školení právního poradenství, které proběhlo 20. března pod vedením Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D. Na konci března jsme se zúčastnili 1. workshopu projektu na ZŠ Blansko Dvorská, kde byly prezentovány činnosti kroužků zapojených škol. Během následujícího monitorovacího období nás čeká ještě návštěva České národní banky v Praze.

 

 


 

Exkurze do České národní banky

Ve středu 29. dubna absolvovali žáci, kteří jsou zapojeni v projektu Moje první firma, exkurzi do České národní banky. Výjezd z Boskovic byl již ve 4,30 ráno, což bylo zapříčiněno začátkem exkurze již v 9 hodin. Této exkurze se účastnily také Ing. Anita Šindelářová a Ing. Dana Holcnerová, které jsou zapojeny v projektu jako odborné pracovnice. Žáci navštívili expozici "Lidé a peníze" a byli z této akce nadšení, protože se jedná o místo, kam se za normálních okolností nedostanou. Patnáct žáků bylo rozděleno do dvou skupin, jednalo se o bezpečnostní opatření. Každá skupina měla k dispozici 1,5 hodiny na prohlídku expozice. Během toho času poznali, jak funguje státní orgán a tzv. "Banka bank" a také instruktážní materiál o vývoji měny. Zajímavá byla ukázka padělků a taky si mohli žáci potěžkat zlatou cihlu, což je mimořádný zážitek. Tuto exkurzi, která proběhla v rámci projektu Moje první firma, hodnotíme velmi pozitivně.

exkurze ČNB

exkurze ČNB


logolink

Zpráva o činnosti během třetího monitorovacího období

 

Během dalšího monitorovacího období (duben – červen) došlo k naplnění klíčových aktivit. Kromě toho, že nadále pokračoval kroužek studentské firmy v rámci projektu, žáci také absolvovali plánované exkurze. První z nich proběhla 29. dubna. Jednalo se o exkurzi v ČNB, na kterou vyrazila výprava již v půl páté ráno. Nikterak to však nevadilo, všichni si tuto exkurzi užili a byla skutečným přínosem. Žáci se dozvěděli informace o historii peněz a zažili výjimečný den. Další exkurze proběhla 3. června ve společnosti CL Junior Auto Boskovice, s.r.o. Svým zaměřením společnost rozhodně sedí zájmům naší studentské firmy. Žáci si mohli projít prodejnu, seznámit se s problematikou samotné obchodní činnosti v rámci společnosti a samozřejmě také servisní středisko. Kroužky probíhaly opět tradičně každý týden v pátek a žáci si během tohoto období vyhodnocovali materiály z ČNB, zabývali se tvorbou poptávky a nabídky, objednávkami, pracovali s různými doklady až do samotného závěru školního roku.

 


Exkurze v CL Junior Auto

exkurze CLJA

exkurze CLJA

exkurze CLJA

 

 

logo2

 

dochazka

Craftcamp