logos2

Nástavbové obory

PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) - MANAGEMENT PRODEJE MOTOROVÝCH VOZIDEL
Studium je denní dvouleté a je určeno pro absolventy oborů zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Více ...

PODNIKÁNÍ (64-41-L/51) - MANAGEMENT OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB
Studijní nástavbový obor – denní i dálkoá forma. Studium nabízíme ve formě denní s délkou studia dva roky. Studium prohlubuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Toto rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílem připravit absolventa pro veškeré podnikatelské aktivity. Více ...logo2

 

dochazka

Craftcamp