logos2

Opravné a náhradní termíny maturitní zkoušky

Opravné a náhradní termíny profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy pro jednotlivé třídy a obory vzdělávání takto:

ATMS4
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se uskuteční 20.9.2017
Rozpis ústních zkoušek

IT4 
Praktická zkouška z programování proběhne dne 8.9.2017.
Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se uskuteční 19.9.2017
Rozpis praktické maturitní zkoušky
Rozpis ústních maturitních zkoušek

 

logo2

 

dochazka

Craftcamp