logos2

domov

Domov mládeže

Domov mládeže je součástí školy
Slouží k ubytování chlapců. Lůžková kapacita je 80 míst.
Žáci jsou přijímáni na základě podané přihlášky k ubytování na daný školní rok.

Provoz domova mládeže a jeho vybavenost
Domov mládeže je v provozu od neděle od 17.00 hodin do pátku do 15.00 hodin. Žáci jsou ubytováni ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Na každém podlaží mají k dispozici vybavenou čajovou kuchyňku a společnou koupelnu.
K oddychu a relaxaci mohou využívat moderně a účelně vybavenou společenskou místnost. Ke studiu mohou využívat studovnu - posluchárnu.

Ceny za ubytování a stravování
Cena za ubytování je v současné době 1.000,- Kč za měsíc.
Cena za stravování činí 1.700,- Kč /snídaně, svačiny, obědy, večeře .
Platby probíhají převodem na příslušné číslo účtu, které se sděluje zákonným zástupcům při přijetí žáka k ubytování.

Výchova a zabezpečení DM
Výchovu, vzdělávání a činnosti studentů ve volném čase zabezpečují kvalifikovaní vychovatelé.

Zájmová činnost a volnočasové aktivity.
V průběhu roku mohou žáci bezplatně využívat školní tělocvičnu, posilovnu, bazén, venkovní hřiště a v zimním období přetlakovou halu.

Vychovatelé organizují tyto sportovní kroužky:
- kopaná
- florbal
- ostatní míčové hry
- kondiční cvičení v posilovně
- plavání ve školním bazénu

Dle zájmu ubytovaných pracuje na DM také kroužek estetické a společenské výchovy.

V průběhu celého roku nabízíme - Spolupráci se školním psychologem, metodikem prevence a výchovným poradcem.
- Využívání kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných městem Boskovice.

Telefonický kontakt
Mobil: 733 531 562
Denně 12.30 - 08.00 hodin

Přihláška na DM zde ke stažení
Denní režim DM zde ke stažení
Řád DM zde ke stažení

logo2

 

dochazka

Craftcamp