logos2

Termíny opravných maturitních zkoušek a maturitních zkoušek v náhradním termínu

Ředitel školy stanovuje podle §2 odst.7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, termíny pro ústní zkoušky společné části a termíny profilové části pro opravné maturitní zkoušky a maturitní zkoušky v náhradním termínu:
Praktická zkouška pro obor informační technologie na den 8.9.2017.
Praktická zkouška pro obor podnikání na den 8.9.2017.
Ústní zkoušky  třídy IT4 na den 19.9.2017.
Ústní zkoušky  třídy ATMS4 na den 20.9.2017.

Časové rozpisy jednotlivých zkoušek jsou uvedeny v sekci "Maturitní zkoušky".

 

Významná návštěva školy

V úterý  30.5.20117 školu navštívili premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka, náměstek ministryně školství Václav Pícl a další hosté. Prohlídka školy byla zakončena diskusí s vedením školy nad aktuálními problémy odborného vzdělávání.

Automobileum 2017

Blahopřejeme žákům Pavlu Tomáškovi a Robinu Markovi, kteří se v krajském kole soutěže řidičských dovedností "Automobileum 2017" umístili na celkovém 2. a 3. místě.

Vynikající úspěch v mezinárodní soutěži ve svařování

Blahopřejeme Jiřímu Kobylkovi, žáku 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů, který se v mezinárodní soutěži ve svařování "Zlatý pohár LINDE - XXI. ročník" umístil v metodě 311 na 1. místě.

logo2

 

dochazka

Craftcamp