Výsledky 1. kola přijímacího řízení a navýšení počtu přijímaných žáků
Škola AC » Aktuality » Výsledky 1. kola přijímacího řízení a navýšení počtu přijímaných žáků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, včetně náhradního termínu jsou uvedeny v sekci "Přijímací řízení".

 

Dne 20. dubna 2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/R61, na jehož základě rozhodl ředitel školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 56

18-20-M/01 Informační technologie - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 28

39-41-L/01 Autotronik - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 68

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

26-57-H/01 Autoelektrikář - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - předpokládaný počet přijímaných uchazečů 34