Naši studenti opět vyráží na zkušenou do světa - v červnu 2022 jedeme do Rakouska a v září 2022 letíme do Španělska! Díky programu Erasmus+ ZDARMA!
Škola AC » Aktuality » Naši studenti opět vyráží na zkušenou do světa - v červnu 2022 jedeme do Rakouska a v září 2022 letíme do Španělska! Díky programu Erasmus+ ZDARMA!

Tento projekt jsme se rozhodli realizovat zejména kvůli možnosti poskytnout žákům školy výhodnější konkurenční pozice v regionálních firmách, jelikož jsme si vědomi, že díky účasti v projektu budou mít naši žáci atraktivnější profil absolventa z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Dalšími cíli jsou zejména zlepšit odborné znalosti v oboru studia, zlepšit jazykové dovednosti, poznat novou kulturu, nové zvyky, tradice, zjistit jaké je to žít ve velkoměstě, dále pak zvýšit si své sebevědomí, motivaci nejen k dalšímu studiu, ale také k budoucí práci a v neposlední řadě otevřenost vůči projektům mobility.

Žáci budou mít z projektu uhrazené veškeré náklady související s jejich zahraniční pracovní stáží (doprava, ubytování, stravné, pojištění a tzv. kapesné). Záměrem je vyslat dvě skupiny 18 žáků a dvoučlenný pedagogický doprovod, který by se měl skládat z učitele odborné praxe a učitele jazyků. Pracovní stáž se uskuteční ve firmách, jejichž profesní zaměření odpovídá praktickým studijním předpokladům absolventa.


Plánované jsou dva na sobě nezávislé výjezdy:

  • Rakousko (Vídeň): 5.-18.6.2022
  • Španělsko (Barcelona): 18.9-1.10.2022


Každá 18-ti člená skupina žáků bude složena z těchto oborů v poměrném zastoupení:

  • Vídeň: 18 žáků + 2 učitelé - složení žáků: 6 účastníků oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 6 účastníků oboru IT, 3 účastníci oboru Obráběč kovů a 3 účastníci oboru Mechanik strojů a zařízení
  • Barcelona: 18 žáků + 2 učitelé - složení žáků: 6 účastníků oboru IT, 4 účastníci oboru Mechanik opravář motorových vozidel, 4 účastníci oboru Opravář zemědělských strojů, 4 účastníci oboru Autotronik

 

 

FOTOGRAFIE Z PODOBNÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ 

Říjen 2021 - zahraniční stáž v Itálii (Miláno)

 

Říjen 2019 - zahraniční stáž v Itálii (Miláno)

 

Březen 2019 - zahraniční stáž v Maďarsku (Budapešť)

 

Prosinec 2019 - zahraniční stáž v Maďarsku (Budapešť)