Zahájení školního roku 2021/2022
Škola AC » Aktuality » Zahájení školního roku 2021/2022

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

nový školní rok 2021/2022 bude zahájen opakovaným antigenním testováním na Covid-19 ve dnech 1.9.2021, 6.9.2021 a 9.9.2021. Výjimku z testování mají žáci po dokončeném očkování a žáci, kteří onemocnění Covid-19 prodělali a od jejich onemocnění neuběhlo více než 180 dnů. Tuto skutečnost je však nutné doložit buď certifikátem o ukončeném testování nebo lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění. Pokud se některých z Vás tato výjimka týká, prosíme, abyste tuto skutečnost doložili při nástupu do školy dne 1.9.2021.

Vyučování začíná 1.9.2021 v 8:00 hodin na učebnách nebo na pracovištích odborného výcviku dle rozpisu:

 

 

Rozdělení tříd na teoretické vyučování a odborný výcvik dne 1. 9. 2021

 

1. ročníky mají 1. až 5. hodinu TH pod vedením třídních učitelů:

Třída                            třídní učitel                                     učebna

BPC1A Mgr. Miroslav Dražil 120
BPC1B Mgr. Jitka Urbanová 222
IT1 Ing. Stanislav Kopecký 303
ATMS1 Mgr. Anita Gottvaldová 421
OAE1 Mgr. Aneta Popelková 205
A1 Mgr. Petr Klimeš 322
OKEZ1 Mgr. Martina Mynaříková HD7
BS1 Ing. Anita Šindelářová HD1

 

 

 2. a vyšší ročníky mají 1. a 2. hodinu TH, 3. až 5. hodinu výuku dle platného rozvrhu hodin a suplování:

Třída                            třídní učitel                                     učebna

BPC2A JUDr. Vítězslav Grénar 320
BPC2B Mgr. Miroslav Staněk 220
BPC3 Mgr. Pavel Vaněrek 301
BPC4 Mgr. Antonín Pospišilík 403
IT2 Mgr. Ing. Miroslav Geršl 318
ATMS2 Ing. Bohuslav Kalas odborný výcvik
A2 Mgr. Jaroslava Davidová odborný výcvik
OEZ2 Ing. Miloslav Janás HD4
OK2 Mgr. Zuzana Harisová odborný výcvik
BS2 Mgr. Jana Španělová MU
IT3 Mgr. Daniel Ježek 218
ATMS3 Ing. Pavel Holcner 105
AAE3 Mgr. Milan Navrátil 405
OZS3 Ing. Radovan Krajíček odborný výcvik
OKEZ3 Mgr. Martin Zapletal   odborný výcvik
K3 Ing. Radovan Krajíček HD6
IT4 Mgr. Radomír Bartoš HD3
ATMS4              Ing. Robert Palán 305

 

 Vyučování bude ukončeno po 5. vyučované hodině.