Výsledky voleb do školské rady
Škola AC » Aktuality » Výsledky voleb do školské rady

 

ZVOLENÍ KANDIDÁTI NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů

Bc. Pavel Šmarda

Hana Kaderková

Mgr. Veronika Kubištová Jobová

 

ZVOLENÍ KANDIDÁTI NA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

za pedagogické pracovníky          

Bc. Milan Veselý 

JUDr. Vítězslav Grénar

Jitka Zoubková

 
 
 31. 5. 2021