Studenti druhého ročníku oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST absolvovali odbornou praxi!
Škola AC » Aktuality » Studenti druhého ročníku oboru BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST absolvovali odbornou praxi!

Ve dnech 26. 4. - 30. 4. 2021 absolvovali žáci druhého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost odbornou praxi, která doplnila jejich dosavadní teoretické studium. Studenti si nacvičili bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelbu na terč ze vzduchové pušky, slaňovali na lezecké stěně, zdokonalovali se v sebeobranných technikách, kdy například trénovali zákroky proti pasivně a aktivně vedenému odporu pachatele trestné činnosti, včetně jeho omezení na osobní svobodě.  V terénu získali praktické dovednosti v orientaci podle mapy, v měření vzdálenosti, v určování azimutu a v práci s buzolou.  Odborná praxe byla doplněna návštěvou příslušníků Policie České republiky z územního odboru Blansko, kteří jim předvedli výbavu policejní hlídky, služební vozidlo, zbraně, donucovací prostředky a odpověděli také na četné dotazy týkající se jejich služby. Pro budoucí uchazeče o práci v bezpečnostních sborech to bylo zajímavé vyprávění zážitků a událostí z jejich pracovního života. Odborné praxe bezpečnostních oborů budou pokračovat dle aktuálních epidemiologických a organizačních podmínek.

 

Za tým vyučujících

 

Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M.

garant bezpečnostně právních oborů