Obnovení prezenční praktické výuky
Škola AC » Aktuality » Obnovení prezenční praktické výuky

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 19. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, která začne platit od pondělí 26. dubna 2021 a kterým se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině.  Osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
Žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském ubytovacím zařízení.

V pondělí  26. 4. 2021, podle platného rozvrhu hodin, nastoupí na praktické vyučování (odborný výcvik) žáci tříd OEZ1, OK1, AAE2, K2, ATMS2, OKEZ3 a OZS3.
Ve čtvrtek 29 . 4. 2021 nastoupí na praktické vyučování žáci tříd ATMS1 a IT3.
V pondělí  3. 5. 2021, podle platného rozvrhu hodin, nastoupí na praktické vyučování žáci tříd A1, OKEZ2, OZS2, A3, K3 a ATMS4.
V úterý 4. 5. 2021 nastoupí na praktické vyučování žáci 1. skupiny třídy IT2.
Ve středu 5. 5. 2021 nastoupí na praktické vyučování žáci 2. skupiny třídy IT2 a žáci třídy ATMS3.
V pátek 7. 5. 2021 mají praxi žáci třídy PO2.

Teoretické vyučování všech ročníků bude i nadále probíhat distanční formou s možností individuálních konzultací.

Příjezd a ubytování na domov mládeže je možný dne 25. 4. 2021 od 17:00 hodin.

Současně upozorňuji stravované žáky na nutnost individuálního přihlášení stravy.

 

Děkuji Vám za odpovědný přístup ke studiu během distanční výuky a přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví.

 

RNDr. Karel Ošlejšek
ředitel školy