On-line setkání studentů bezpečnostně právního oboru s Policií ČR!
Škola AC » Aktuality » On-line setkání studentů bezpečnostně právního oboru s Policií ČR!

Dne 15.04.2021 se studenti 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost v rámci distančního vzdělávání zúčastnili on-line setkání s personalistkou územního odboru Blansko, Krajského ředitelství Policie České republiky. V rámci tohoto setkání jim byla představena možnost budoucího pracovního uplatnění u této bezpečnostní složky. Studenti využili tohoto setkání a dotazovali se na přijetí do služebního a pracovního poměru, informace k možnému uplatnění u jednotlivých složek Policie ČR, k platovým podmínkám a kariernímu růstu. Touto cestou bych rád poděkoval paní Bc. Jarůškové za podnětnou prezentaci a přínosné informace pro naše budoucí absolventy bezpečnostního oboru.

 

Mgr. Pavel Vaněrek, LL.M.

garant bezpečnostně právního oboru

 


Fotogalerie