Krásné 3. místo v soutěži Zemědělský opravář 2021!
Škola AC » Aktuality » Krásné 3. místo v soutěži Zemědělský opravář 2021!

Dne 25. 3. 2021 se konala Krajská soutěž Zemědělský opravář 2021, pořadatelem soutěže byla Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace.

Soutěž se konala on-line v prostředí MS Teams, kde byli připojeni soutěžící i pedagogický doprovod. Soutěž se skládala ze znalostního testu on-line testu, kde každý soutěžící obdržel odkaz na test, který bylo nutné ve stanoveném limitu vyplnit. Za každou správnou otázku získal soutěžící bod, v případě rovnosti bodů rozhodoval o umístění kratší celkový čas vyplňování testu.

Soutěže se celkem zúčastnilo pět škol, SŠ Bzenec, SŠ a ZŠ Tišnov, OA a SOU Veselí nad Moravou, SŠ André Citroëna Boskovice a SOŠ Znojmo, Dvořákova, s celkovým počtem sedmnácti soutěžícími. Za naši školu byli ze sedmi nominovaných žáků vybráni čtyři, Daniel Klíč, Marek Sedláček, Petr Staněk a Petr Vykydal.

Náš soutěžící, Marek Sedláček, obsadil 3. místo, čímž se úspěšně vklínil mezi soutěžící ze SOŠ Znojmo a můžeme to oprávněně považovat za důstojnou reprezentaci a úspěch naší školy. Je nutné připomenout, že se žáci o soutěži dověděli zhruba týden před jejím konáním a na soutěž se tudíž nijak speciálně nepřipravovali, prezentovali především znalosti za uplynulé období studia.

Výsledky na 1. – 5. místě

  1. Tomáš Redek OA a SOU Veselí nad Mor. 29 bodů
  2. Jiří Pikola SOŠ Znojmo, Dvořákova 27 bodů
  3. Marek Sedláček SŠ A. Citroëna Boskovice 27 bodů
  4. Josef Jelen SOŠ Znojmo, Dvořákova 26 bodů
  5. Tomáš Taliga SOŠ Znojmo, Dvořákova 25 bodů

 

Tímto bych chtěl poděkovat všem žákům, kteří se zúčastnili této soutěže, za jejich aktivní přístup při budování dobré reputace Střední Školy André Citroëna Boskovice.

 

Ing. Miloslav Janás