Začala výuka žáků končících ročníků!
Škola AC » Aktuality » Začala výuka žáků končících ročníků!

Dnes 11. 5. 2020 byly zahájeny přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku pro žáky končících ročníků.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je zveřejněn v systému Edookit (zkratka třídy+ZZ nebo MZ).

Před prvním vstupem do budovy odevzdali všichni žáci vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků nemoci Covid-19.

Při podezření na možné příznaky COVID-19 v průběhu výuky, je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit pracovníkovi školy, žák bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktováni zákonní zástupci nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky a požadovaného odstupu).

Dle doporučení je škola vybavena bezkontaktními teploměry k měření tělesné teploty na recepci. 

 

Cesta do školy a ze školy – na žáky se vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • V režimu příchodu a odchodu žáků ze školy se vyhnout nadměrnému shromažďování osob před budovou školy

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

 

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor budou organizované tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)

 

Ve třídě

 • Každý musí použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku
 • Rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • V každé třídě se bude často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)

 

Stravování:

 • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • Roušku lze sundat pouze při konzumaci jídla a pití, a to do předem připraveného sáčku, který si každý strávník přinese s sebou.
 • Bude potřeba dodržovat dvoumetrové rozestupy, u jednoho stolu smí sedět vždy pouze jeden strávník

Fotogalerie