Přijímací řízení
Škola AC » Aktuality » Přijímací řízení

Milé uchazečky a uchazeči, vážení rodiče,

dne 4. a 5. června 2020 se uskuteční školní přijímací zkouška (testy fyzické zdatnosti) pro obor Bezpečnostně právní činnost a v pondělí 8. června bude následovat jednotná přijímací zkouška pro všechny uchazeče o studium maturitních oborů. Metodické pokyny hygienických opatření a vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jste obdrželi současně s pozvánkou.  Prosíme o jejich dodržení, zejména je nutné  při vstupu do školy odevzdat řádně vyplněné čestné prohlášení. Uchazečům bez tohoto prohlášení bude zamezen vstup do školy a nebudou moci přijímací zkoušku vykonat.

Děkujeme za pochopení.

 

 

RNDr. Karel Ošlejšek

ředitel školy