1. VÝROČÍ otevření Centra výuky strojírenských a elektrotechnických oborů! FUNGUJE nám SKVĚLE!
Škola AC » Aktuality » 1. VÝROČÍ otevření Centra výuky strojírenských a elektrotechnických oborů! FUNGUJE nám SKVĚLE!

Nejmodernější CNC stroje a svářecí stroje nám skvěle slouží pro odborný výcvik našich studentů už jeden celý rok!

Dílny strojního obrábění na odloučeném pracovišti na ulici Dřevařská pravidelně navštěvují studenti učebního oboru Obráběč kovů, dále maturitních oborů Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie i studenti dalších oborů! Cílem je projektu je zlepšit kvalitu výuky na Střední škole André Citroëna a zvýšit tak připravenost absolventů pro potřeby trhu práce.

Dáváme také příležitost studentům jiných středních a základních škol z okolí, vyzkoušet si jak takové CNC stroje fungují. Na památku si odvezou domů výrobek, který si sami na "céencéčku" naprogramují.

Modernizace strojního vybavení proběhla v rámci programu IROP.

Tento projekt byl realizování díky podpoře EU a Jihomoravského kraje, včetně Střední školy André Citroëna.